RODO

Rozporządzenie UE o Ochronie

Danych Osobowych

KOGO DOTYCZY?

ABI, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy

ds. bezpieczeństwa, inspektorzy

ochrony danych, prezesi zarządu


Co wprowadza RODO?

Kary finansowe

do 20.000.000 EUR lub do 4%

całkowitego rocznego światowego

obrotu z poprzedniego roku

 

Obowiązek monitorowania

i raportowania wycieków

danych

 

Wymóg regularnego

testowania bezpieczeństwa

 

Opracowanie i wdrożenie

adekwatnych procedur

i środków bezpieczeństwa

 

Konieczność

przeprowadzenia analizy

ryzyka

 

Zwiększenie świadomości

pracowników o ochronie

danych osobowych