RODO

Rozporządzenie UE o Ochronie

Danych Osobowych

KOGO DOTYCZY?

ABI, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy

ds. bezpieczeństwa, inspektorzy

ochrony danych, prezesi zarządu


Co wprowadza RODO?

Kary finansowe

do 20.000.000 EUR lub do 4%

całkowitego rocznego światowego

obrotu z poprzedniego roku

 

Obowiązek monitorowania

i raportowania wycieków

danych

 

Wymóg regularnego

testowania bezpieczeństwa

 

Opracowanie i wdrożenie

adekwatnych procedur

i środków bezpieczeństwa

 

Konieczność

przeprowadzenia analizy

ryzyka

 

Zwiększenie świadomości

pracowników o ochronie

danych osobowych

 


Nasze podejście

Warsztat

Przeprowadzamy research i analizę stanu faktycznego zabezpieczeń w firmie, analizę biznesową procesów oraz wywiady z osobami związanymi
z ochroną danych osobowych.

Audyt

Sprawdzamy bezpieczeństwo: fizyczne, danych papierowych i elektronicznych, infrastruktury IT, sprawdzamy systemy i procedury
bezpieczeństwa oraz proces przetwarzania i ochrony danych.

Raport
i rekomendacje

Informujemy jakie zmiany powinny zostać wprowadzone z punktu widzenia prawnego i technologicznego.

Reaudyt

Po kilku miesiącach sprawdzamy jak firma radzi sobie z dostosowaniem się do nowych przepisów, czy wszystkie procesy przebiegają zgodnie z obowiązującymi normami oraz czy firma nie potrzebuje naszego wsparcia.


Korzyści

jeden kompleksowy audyt technologiczny i prawny

spójna rekomendacja prawna i technologiczna

jeden proces wdrożenia

wspólne szkolenia prawne i technologiczne dot. ochrony danych osobowych

unikatowe połączenie

teorii i praktyki

profesjonalne

doradztwo prawne

i technologiczne


 

Nasi eksperci

Adam Wódz

Manager, Senior Associate

Jarosław Kamiński

Adwokat, Senior Associate

tel.:+48 694 207 482

Marta Wiśniewska

Radca Prawny