Szkolenia RODO

Zapraszamy na indywidualne szkolenia zamknięte dla firm: „Ochrona danych osobowych na gruncie RODO – aspekty prawne i techniczne”, których celem jest przybliżenie uczestnikom tematu danych osobowych i obowiązków wynikających z RODO.

Każde szkolenie przeprowadzane jest wspólnie przez ekspertów z zakresu prawa i cyberbezpieczeństwa z Rödl & Partner oraz Cybercom Poland.

 

Masz pytania?

 

Organizujemy dwa rodzaje szkoleń:

 

1. Szkolenie ogólne z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO

 

Szkolenie ogólne skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za ochronę danych osobowych lub przetwarzających w bieżącej pracy dane osobowe. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe informacje o ochronie danych osobowych. Nie jest wymagana zaawansowana wiedza techniczna.

Program szkolenia:

 • główne pojęcia na gruncie RODO: dane osobowe (definicja, rodzaje), przetwarzanie danych osobowych, role w procesie przetwarzania danych osobowych
 • RODO – istota, nowości, zmiany (analiza najważniejszych zmian na gruncie RODO, omówienie poszczególnych instytucji oraz praw, które mają znaczenie dla przetwarzania danych osobowych w organizacji)
 • funkcja Inspektora Ochrony Danych
 • środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych
 • naruszenie ochrony danych osobowych (omówienie przykładów oraz skutków)
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  odpowiedzialność za naruszenie RODO
 • niezbędne działania praktyczne

 

2. Szkolenie techniczne z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO

 

Szkolenie techniczne skierowane jest przede wszystkim do osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych / osoby wspierające technicznie IOD, do wewnętrznych działów security oraz IT. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe informacje o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia:

 • Gdzie są dane osobowe – czyli od czego zacząć…
 • Jakie nowe wyzwania stawia przed działami IT zmiana w ustawie o ochronie danych osobowych?
 • Jak rozumieć „ciągłość” i „regularność” w kontekście procedur IT?
 • W jaki sposób monitorować incydenty i testować efektywność zabezpieczeń?
 • Jak w praktyce zrealizować nowe prawa związane z RODO?
 • Zgodność aplikacji i systemów IT z wymogami RODO

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:

 • Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
 • Na co należy zwrócić uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych w bieżącej pracy
 • Jakie kroki należy podjąć aby być zgodnym z RODO
 • Jaka jest pozycja organizacji w procesie przetwarzania danych osobowych oraz jakie wiążą się z tym konsekwencje
 • Jakim wymaganiom powinien sprostać dział IT
 • Jak skutecznie przekształcić te wymogi RODO w obowiązujące procedury
 • Co zrobić, jeśli dojdzie do incydentu bezpieczeństwa danych osobowych
 • Jak nadzorować lub samemu prowadzić techniczny audyt bezpieczeństwa
 • Co powinno być sprawdzane podczas takiego audytu
 • Jakie są dobre praktyki odnośnie środków i metod zabezpieczania danych osobowych

 

Bazując na dotychczasowej praktyce, nowych regulacjach oraz doświadczeniu zdobytym na licznych audytach przekazujemy niezbędną wiedzę opierając się na wielu przykładach, aby uczestnicy przyswoili zagadnienia w sposób praktyczny. Treści przygotowujemy w odniesieniu do biznesu klienta, dzięki czemu łatwiej zapamiętać najważniejsze informacje.

Zależy nam na aktywności ze strony uczestników, zadawaniu pytań i rozwiązywaniu wątpliwych kwestii. W przypadku wersji szkolenia z warsztatem – aktywnego wykonywania ćwiczeń zleconych przez trenera.

 


 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

 

Konrad Ziółkowski

Key Account Manager

konrad.ziolkowski@roedl.com

tel.: +48 660 746 312