Polityka prywatności – Przetwarzanie danych osobowych

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorami Pani/Pana danych przekazywanych przez stronę internetową www.uoodo.pl są:

 • Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000036076, NIP: 951-17-89-996; REGON: 01284093700000, kapitał zakładowy: 1.251.200,00 zł („Cybercom”); oraz
 • spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, w której skład wchodzą: Roedl Outsourcing sp. z o. o., Roedl Audit sp. z o.o. oraz Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa jako współadministratorzy danych („Roedl”).

Każdy z ww. administratorów danych powołał swojego przedstawiciela w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Dla Cybercom jest nim Koordynator Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: personal.data.poland@cybercom.com. Dla Roedl jest nim Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: gdpr.biznes@roedl.com.

Strona www.uoodo.com

Cybercom i Roedl dbają o ochronę danych osobowych osób odwiedzających stronę www.uoodo.pl. Każdy z administratorów odpowiada za to, żeby dane osobowe gromadzone na tej stronie były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zamierzonym celem. Chronimy je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Kiedy odwiedza Pani/Pan niniejszą stronę, przypisany Pani/Panu adres IP jest automatyczne rejestrowany, a następnie wykorzystywany do pomiaru schematów poruszania się w obrębie strony oraz statystyk.

Skierowanie do nas zapytania przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.uoodo.pl wiązać się będzie z przetwarzaniem przez nas udostępnionych w formularzu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko lub numer telefonu, a także dane zawarte w treści zapytania. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże – w zakresie adresu e-mail – niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie. Podanie danych w szerszym zakresie niż adres e-mail, może nam ułatwić zrozumienie kontekstu sprawy, a także umożliwi kontakt telefoniczny, co w określonych przypadkach może przyspieszyć udzielenie odpowiedzi.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom technicznym udostępniającym nam narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie niniejszej strony. Tacy partnerzy świadczą na naszą rzecz usługi przechowywania, usługi reklamowe, jak również usługi diagnostyki oraz naprawy błędów pojawiających się na naszej stronie.

Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym organom państwowym pod warunkiem, że Cybercom lub Roedl jest zobowiązany do ich ujawnienia na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu.

Niektórzy z naszych podwykonawców mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednakże, dane będą przekazane poza EOG wyłącznie, jeżeli istnieją podstawy prawne takiego transferu, np. w formie (i) zawarcia standardowych klauzul umownych, lub (ii) zapewnienia, że kraj, do którego dane są przekazywane posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie ze stosowną decyzją Komisji Europejskiej, lub (iii) w przypadkach przekazywania danych i ich przetwarzania w USA, zapewnienia, że podmiot odbierający posiada certyfikację Programu Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) UE-USA i Szwajcaria-USA administrowanego przez Administrację Handlu Międzynarodowego Amerykańskiego Departamentu Handlu.

W związku z tym, że strona www.uoodo.pl korzysta z takich narzędzi jako Google Analytics oraz Google AdWords, Państwa dane mogą być przekazywane do kraju spoza EOG (Stany Zjednoczone). W takim przypadku dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Więcej informacji dotyczących korzystania przez nas z narzędzi Google znajduje się w sekcji „Pliki Cookie”.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Cybercom i Roedl przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej oraz zgodnie z podstawami prawnymi wskazanymi poniżej. Nie wykorzystujemy Pani/Pana danych osobowych w żadnym celu, który byłby niezgodny z celami określonymi poniżej. Ponadto, wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w prawej kolumnie, a po jego upływie dane zostają usunięte.

Cybercom oraz Roedl będą odrębnymi administratorami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych.

W przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w okreśłonym celu. W tym celu prosimy o kontakt z Cybercom pod adres personal.data.poland@cybercom.com lub z Roedl pod adres gdpr.biznes@roedl.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejsze zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
W przypadku dobrowolnego wypełnienia formularza kontaktowego i przesłania zapytania, przetwarzamy podane dane (w tym dane zawarte w treści zapytania) na podstawie udzielonej zgody w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie ich w celach określonych w kolumnie po lewej. Usuwamy dane osobowe raz do roku.
W dowolnym czasie można wycofać udzieloną zgodę.
W przypadku wypełnienia przez Panią/Pana ankiety, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu analizy odpowiedzi/wyników oraz ulepszania naszych usług w oparciu o te odpowiedzi/wyniki. W przypadku dobrowolnego udziału w ankiecie wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej. Usuwamy dane osobowe raz do roku.
W dowolnym czasie można wycofać udzieloną zgodę.
W przypadku podania danych w związku z zapisywaniem się na organizowane przez nas wydarzenie (webinarium, szkolenie, konferencja), będziemy przetwarzać dane na podstawie zgody w związku z zarządzaniem takim wydarzeniem. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej. Usuwamy dane osobowe raz do roku.
W dowolnym czasie można wycofać udzieloną zgodę.
Jeżeli wyraził/a Pani/Pan odrębną zgodę, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w celach marketingowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, komputer). Nasza działalność obejmować będzie przekazywanie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail (w zależności od tego, czy podasz nam numer telefonu, czy też swój adres e-mail) informacji o działalności Cybercom lub Roedl, w tym informacji o nowościach w naszych produktach i usługach oraz wydarzeniach, które organizujemy (szkolenia, konferencje, webinaria). Wskazane przetwarzanie danych będzie prowadził jedynie ten podmiot, któremu udzielisz zgody. Przysługuje Pani/Panu możliwośc wyrażenia zgody jedynie dla Cybercom albo Roedl, albo dla obu tych podmiotów. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej. Przechowujemy Pani/Pana dane tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji naszych celów marketingowych, nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. W dowolnym czasie można wycofać udzieloną zgodę.
Jeżeli wyraził/a Pani/Pan także zgodę na otrzymywanie od Cybercom lub od Roedl informacji handlowej (np. zaprezentowania oferty) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms), dodatkowo będziemy mogli przekazywać Pani/Panu informacje handlowe zawierające ofertę usług lub produktów Cybercom lub Roedl. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej. Przechowujemy Pani/Pana dane tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji naszych celów marketingowych, nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. W dowolnym czasie można wycofać udzieloną zgodę.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe gromadzone podczas wizyt na uoodo.pl, takie jak adres IP, historia przeglądania, w celu ulepszania naszej strony. Wykorzystujemy pliki cookie osób trzecich w celu poprawiania jakości korzystania z naszej strony. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu naszej strony i usług. Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki Cookie”. Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki Cookie”.
Pani/Pana dane po zanonimizowaniu przetwarzamy w celu opracowywania anonimowych i zbiorczych danych dotyczących poruszania się na naszej stronie (w tym dla celów analizy sposobów korzystania przez użytkowników z naszych stron poprzez monitorowanie wyświetleń stron, przepływu ruchu, wyszukiwanych terminów oraz przekierowań) w celu ulepszania naszej strony. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na tworzeniu anonimowych statystyk dotyczących użytkowników. Po przeprowadzeniu anonimizacji Pani/Pana danych osobowych, nie będą one już uznawane za dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa.

 

Informujemy, że podane powyżej okresy przechowywania nie mają zastosowania w zakresie, w jakim Cybercom lub Roedl jest zobowiązany do przechowywania Pani/Pana danych osobowych (w całości lub w części) przez określony czas na mocy obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jakie prawa przysługują Panu/Pani jako osobie fizycznej?

Zgodnie z przepisami przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu:prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych:prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):w pewnych okolicznościach (w tym w przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana), może Pani/Pan żądać od nas usunięcia swoich danych. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo sprzeciwu:wobec niektórych działań z zakresu przetwarzania podejmowanych przez nas w stosunku do Pani/Pana danych osobowych, takich jak przetwarzanie danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Prawo sprzeciwu stosuje się również do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania:w pewnych okolicznościach przysługuje Pani/Panu prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo do przenoszenia danych:w określonych przypadkach prawo do otrzymania swoich danych osobowych (albo przekazania ich bezpośrednio innemu administratorami danych) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Pliki cookie

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu podczas odwiedzin na naszej stronie. Pliki cookie ułatwiają dostawcom strony rozpoznanie urządzenia podczas kolejnej wizyty na ich stronie. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe.

Większość przeglądarek internetowych przyjmuje pliki cookie automatyczne, ale można zmienić ustawienia w tym zakresie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, żeby Pani/Pana dane osobowe były przechowywane przez pliki cookie, może Pani/Pan tak skonfigurować swoją przeglądarkę, żeby powiadamiała o otrzymaniu każdego pliku cookie. W ten sposób może Pani/Pan za każdym razem zdecydować, czy chce zaakceptować plik cookie czy nie. Jeżeli w ogóle nie wyraża Pani/Pan zgody na otrzymywanie plików cookie, prosimy o ustawienie swojej przeglądarki tak, żeby automatycznie nie przyjmowała plików cookie. Jednakże, proszę mieć świadomość, że pliki cookie mogą być niezbędne do wyświetlana pewnych funkcji i odmowa ich przyjęcia może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

Pani/Pana przeglądarka powinna zawierać dokładne instrukcje odnośnie do tego, w jaki sposób można kontrolować przyjmowanie plików cookie.

Szczegóły dotyczące zarządzania ciasteczkami różnią się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik:

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie. Pierwszy przechowuje plik na komputerze użytkownika przez dłuższy okres czasu. Ten typ plików cookie jest wykorzystywany, na przykład w zakresie funkcji, które pokazują użytkownikowi, co się zmieniło na stronie od jego ostatniej wizyty. Drugi rodzaj plików cookie to cookie sesyjne, które są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera użytkownika w czasie, kiedy użytkownik przegląda stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki lub niedługo później.

Nasza strona wykorzystuje również pliki cookie, które są generowane przez produkty i usługi osób trzecich wykorzystywane na stronie, w tym następujące narzędzia i produkty.

Google Analytics:

Cybercom i Roedl wykorzystuje Google Analytics jako narzędzie do analizy statystyk stron internetowych. Narzędzie to przechowuje pliki cookie na Pani/Pana komputerze. Dane gromadzone przez Google Analytics są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia osób odwiedzających naszą stronę oraz sposobu, w jaki sposób z niej korzystają.

Pliki cookie Google Analytics, domena: google-analytics.com

 • __utma 
  Stały plik cookie, który jest wykorzystywany do obliczania liczby poszczególnych odwiedzających stronę. Przechowuje on informacje dotyczące liczby wizyt, czasu pierwszej wizyty, poprzedniej wizyty oraz kiedy rozpoczęła się bieżąca wizyta, jak również dotyczące czasu ostatniej interakcji ze stroną. Niektóre z informacji są aktualizowane przy każdej odsłonie strony. Wygasa po dwóch latach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmb
  Plik cookie sesyjny, który jest wykorzystywany do obliczania liczby odwiedzin na stronie. Przechowuje on unikalny numer, informacje dotyczące liczby zakładek przeglądanych podczas bieżącej wizyty i czasu rozpoczęcia bieżącej wizyty. Niektóre informacje są uaktualniane przy każdej odsłonie. Wygasa po trzydziestu minutach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmc
  Plik cookie sesyjny wykorzystywany razem z plikiem __utmb w celu ustalenia, czy ma miejsce nowa wizyta na stronie (30 minut braku aktywności liczone przez Google Analytics jest jako nowa wizyta). Przechowuje unikalny numer. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.
 • __utmz
  Stały plik cookie wykorzystywany do pomiaru źródeł ruchu na stronie oraz nawigacji na stronie (na przykład, jakiej wyszukiwarki użyto, żeby uzyskać dostęp do strony). Zachowuje unikalny numer, informacje dotyczące czasu przekierowania ze źródła ruchu, licznik źródeł ruchu oraz nazwę/rodzaj źródła ruchu, hasła wyszukiwania z zewnętrznych wyszukiwarek. Wygasa po upływie sześciu miesięcy od dodania lub aktualizacji.

Więcej informacji na temat plików cookie umieszczanych przez Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych wdrożyliśmy szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Przykładowo, utrzymujemy wysokie poziomy bezpieczeństwa technicznego we wszystkich systemach (w tym w zakresie możliwości śledzenia, odzyskiwania danych w przypadku awarii wywołanej katastrofą, ograniczenia dostępu, itd.), a ponadto wdrożyliśmy polityki, które gwarantują, że pracownicy mają dostęp do danych osobowych na zasadzie ścisłej potrzeby.

Dzieci

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych za pośrednictwem naszej strony. Jeżeli stwierdzimy, że na stronie albo za jej pośrednictwem uzyskaliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, Cybercom i Roedl podejmą odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

 Kontakt

Jeżeli chciałaby/by Pani/Pan skorzystać z praw przysługujących Pani/Panu jako osobie fizycznej w związku z przetwarzaniem danych przez Cybercom lub Roedl, prosimy o kontakt z Cybercom pod adres personal.data.poland@cybercom.com, z Roedl pod adres gdpr.biznes@roedl.com.

Będziemy wdzięczni, jeśli Pani/Pan poinformuje nas, jeśli jest coś, co nie jest dla Pani/Pana satysfakcjonujące, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Jeśli posiada Pani/Pan uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych, na przykład, jeśli uważa Pani/Pan, że nie realizujemy Pani/Pana praw jako osoby, której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo wnieść skargę do organu nadzoru. Organem nadzoru w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

 

Jeżeli posiada Pani/Pan pytania odnośnie do niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych w Cybercom pod adres personal.data.poland@cybercom.com lub Inspektorem Ochrony Danych w Roedl pod adres gdpr.biznes@roedl.com.

 

Data dokumentu: 22.08.2018 r.