Inspektor ochrony danych

Wejście w życie przepisów RODO przyniosło wiele zmian w zakresie zarządzania danymi osobowymi, a jedną z nich jest pojawienie się nowej funkcji – Inspektora Ochrony Danych (IOD). RODO wskazuje konkretne przypadki, w jakiej sytuacji powołanie IOD-y jest obowiązkowe. Warto wiedzieć, że nowe przepisy zachęcają firmy do powołania Inspektora nawet wtedy, gdy nie są one do tego zobligowane.

Pobierz darmowy e-book

„Inspektor Ochrony Danych w firmie” i sprawdź co musisz wiedzieć o jego zatrudnieniu!

 

Oferujemy outsourcing
Inspektora Ochrony Danych

Korzyści z outsourcingu IOD

Ekspertyza

Dostęp do niezależnej ekspertyzy Inspektora Ochrony Danych, niedostępnej wewnętrznie
z powodu braku kompetencji i szerokiego doświadczenia.

Wsparcie

Wsparcie zespołu prawników i specjalistów bezpieczeństwa.

Doradztwo

Dostęp do najlepszych praktyk w osiąganiu i utrzymywaniu zgodności z RODO.

Niezależność działań

Brak konfliktu interesów między Inspektorem Ochrony Danych a innymi działaniami biznesowymi.

Opłacalność finansowa

Praktyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie w celu osiągnięcia zgodności z RODO.

Edukacja

Dostęp do szkoleń w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi RODO.

Co obejmuje nasz outsourcing IOD?

 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizację szkoleń dla kadry średniego i wyższego szczebla oraz pracowników i współpracowników
 • nadzór nad opracowaniem / aktualizacją polityk ochrony i procedur przetwarzania danych
 • udział w opiniowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym opracowanie zasad szkolenia dla nowych pracowników
 • systematyczne wizyty w celu bieżącego monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów dot. ochrony danych związanych z działalnością przedsiębiorcy
 • opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności
  z przepisami o ochronie danych osobowych
 • punkt kontaktowy dla osób, których dane są przetwarzane, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • doradztwo w kwestiach techniczno – organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem danych osobowych

 

Za niepowołanie w firmie Inspektora Ochrony Danych grożą kary nawet do
10 mln EURO.

 


 

Skontaktuj się z nami!

 

 • Chcesz dowiedzieć się czy IOD będzie potrzebny w Twojej firmie?
 • Interesuje Cię oferta na outsourcing IOD?

Konrad Ziółkowski

Key Account Manager

konrad.ziolkowski@roedl.com

tel.: +48 660 746 312