Akademia RODO dla firm

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijne prawo regulujące kwestie związane z przetwarzaniem, wykorzystaniem oraz przechowywaniem danych osobowych w firmach i organizacjach.

 

Nowe przepisy wskazują zarówno nowe obowiązki, jak i sankcje, jakie mogą spotkać przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do wymagań. Przewidywana wysokość kar za uchybienia związane z ochroną danych osobowych to 20 milionów euro lub 4 proc. światowego obrotu, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

– Tak ogromne kary mogą sprawiać wrażenie, że RODO dotyczy jedynie największych, międzynarodowych korporacji. Takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa może wiele kosztować, gdy dojdzie do wycieku lub urząd skontroluje firmę i dopatrzy się nieprawidłowości – komentuje Adam Wódz, IT Security Manager z firmy Cybercom. – Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić cykl webinariów. W formie krótkiej pigułki wiedzy pozwolą specjalistom zapoznać się z wymaganiami, do których firmy muszą się dostosować.

 

Wciąż niegotowi

Według badania przeprowadzonego przez portal Spiceworks, jedynie 2 proc. przedsiębiorstw na terenie UE i 5 proc. w Wielkiej Brytanii czuło się w czerwcu 2017 roku w pełni przygotowanym na nadejście RODO[1]. Kolejne 13 proc. firm z UE zamierza przygotować się do nowych regulacji w ciągu nadchodzących 6 miesięcy a 14 proc. przedsiębiorstw działających na terenie wspólnoty nie ma jeszcze żadnych planów związanych z przygotowaniami. Z kolei 9 proc. firm uważa, że RODO w żaden sposób nie jest w żaden sposób związane z ich działalnością.

– Niepokojące jest, że aż 23 proc. firm nie zamierza się przygotowywać lub uważa, że RODO ich nie dotyczy. Jeśli zatrudniają pracowników, wysyłają newsletter lub mają listę klientów z danymi kontaktowymi, RODO z pewnością ich dotknie – tłumaczy Adam Wódz – Czy w dzisiejszych czasach istnieje organizacja, która takich danych nie przechowuje? – pyta retorycznie.

Pigułki wiedzy

W ramach cyklu webinariów odbędzie się 9 spotkań on-line trwających do 40 minut każde.  Cykl odpowie na takie pytania jak: kiedy dochodzi do przetwarzania danych w firmie, jaki jest główny cel nowych regulacji, jak różne firmy mogą przygotować się na wyzwania związane z RODO oraz jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków.

Wśród tematów kolejnych webinariów wymienić można wyzwania, jakie RODO niesie dla działów IT, w jaki sposób regulacje wpływają na pracę działów marketingu i office management. Omówiona zostanie także rola, jaką może odegrać chmura obliczeniowa w dostosowywaniu firmy do wymagań RODO.

Uczestnictwo w przynajmniej 80 proc. spotkań pozwoli uzyskać certyfikat uczestnictwa wydawany przez Cybercom Poland i Rödl&Partner.

– Jedną z najważniejszych zmian w stosunku do obowiązujących przepisów związaną z RODO jest rozliczalność, czyli możliwość udowodnienia przez organami kontrolnymi, że firma dołożyła wszelkich starań, by zapewnić przetwarzanym danym bezpieczeństwo i zgodność z normami – wskazuje Adam Wódz – uczestnictwo w naszych webinariach to pierwszy krok, by udowodnić, że faktycznie, wszelka staranność została dołożona – podsumowuje.

 

Program „Akademii RODO dla firm”:

  1. RODO z lotu ptaka, czyli o co tak naprawdę chodzi i czy dotyczy to mojej firmy. – 21 września 2017
  2. RODO – czy niesie za sobą nowy rodzaj ryzyka biznesowego dla mojej firmy? – 25 października 2017
  3. RODO w pracy office managera – 16 listopada 2017
  4. RODO – wyzwanie dla działów IT – 14 grudnia 2017
  5. Marketing a RODO – 31 stycznia 2018
  6. E-commerce w świetle RODO i Rozporządzenia e-privacy – 22 lutego 2018
  7. Rekrutacja i HR w zgodzie z RODO – 22 marca 2018
  8. RODO – Tips & Tricks – 19 kwietnia 2018
  9. Firmowe dane w chmurze – 25 maja 2018

 

[1]     https://community.spiceworks.com/research/gdpr-impact-on-it